Péče o město

  • Městská zeleň
  • Údržba komunikací a dopravní značení
  • Zimní údržba
  • Čištění města, odpady
  • Údržba dětských hřišť
  • Údržba veřejného osvětlení